Gegevensbescherming

VERKLARING GEGEVENSBESCHERMING

 

 

 

 

 • 1 Algemeen

 

Uw persoonlijke gegevens (bijv. titel, naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer) worden door ons uitsluitend verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van het Duitse recht inzake gegevensbescherming en het recht inzake gegevensbescherming van de Europese Unie (EU). Naast de verwerkingsdoeleinden, ontvangers, rechtsgrondslagen, bewaartermijnen informeren de volgende voorschriften u ook over uw rechten en de verantwoordelijke voor uw gegevensverwerking. Deze gegevensbeschermingsverklaring heeft alleen betrekking op onze websites. Als u via links op onze sites naar andere sites wordt doorgestuurd, informeert u zich daar dan over de betreffende omgang met uw gegevens.

 

 • 2 Contact opnemen

 

(1) Doel van de verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens, die u ons per e-mail, contactformulier enz. verstrekt, voor de beantwoording en afhandeling van uw vragen. U bent niet verplicht ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Wij kunnen u echter niet per e-mail antwoorden als u ons uw e-mailadres niet meedeelt.

(2) Rechtsgrondslag

 1. a) Als u ons uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven om uw gegevens te verwerken, is de rechtsgrondslag voor deze verwerking art. 6 (1a) DSGVO.
 2. b) Indien wij uw gegevens verwerken om precontractuele maatregelen uit te voeren, is art. 6 (1b) DSGVO de rechtsgrondslag.
 3. c) In alle andere gevallen (met name bij het gebruik van een contactformulier) is Art. 6 (1f) DSGVO de rechtsgrondslag.

Recht van bezwaar: U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen gegevensverwerking op basis van art. 6 (1) f) DSGVO die niet voor direct marketingdoeleinden is, om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie.

In het geval van directe reclame daarentegen kunt u te allen tijde zonder opgaaf van redenen bezwaar maken tegen de verwerking.

(3) Legitiem belang

Ons gerechtvaardigd belang bij de verwerking is om snel met u te communiceren en uw vragen op een kosteneffectieve manier te beantwoorden. Als u ons uw adres geeft, behouden wij ons het recht voor dit te gebruiken voor directe postreclame. U kunt uw belang bij gegevensbescherming beschermen door uw gegevens spaarzaam door te geven (bijvoorbeeld door een pseudoniem te gebruiken).

(4) Categorieën ontvangers

Hosting provider, verzenddienstverlener voor directe reclame

(5) Bewaartermijn

Uw gegevens worden gewist wanneer uit de omstandigheden blijkt dat uw vraag of de betreffende kwestie definitief is opgehelderd.

Als er echter een overeenkomst is gesloten, worden de door de handels- en belastingwetgeving vereiste gegevens door ons opgeslagen gedurende de wettelijk vastgelegde termijnen, d.w.z. regelmatig gedurende tien jaar (vgl. § 257 HGB, § 147 AO).

(6) Recht van herroeping

In geval van verwerking op basis van uw toestemming hebt u het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken.

 

 • 3 Nadere informatie

 

Gebruik van YouTube-video’s:

Deze website gebruikt de insluitingsfunctie van YouTube om video’s van de aanbieder “YouTube” weer te geven en af te spelen. U kunt uw toestemming te allen tijde met toekomstige werking intrekken door deze dienst in de op de website ter beschikking gestelde “cookie consent tool” (cookie-instellingen) te deactiveren.

Meer informatie over gegevensbescherming bij “YouTube” vindt u in de gebruiksvoorwaarden van YouTube op https://www.youtube.com/static?template=terms en in de gegevensbeschermingsverklaring van Google op https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de.

 

 • 4 Webanalyse met Google Analytics

 

(1) Doel van de verwerking

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. In het geval dat IP-anonimisering op deze website wordt geactiveerd, wordt uw IP-adres echter vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het website- en internetgebruik verbonden diensten aan de exploitant van de website te leveren.

(2) Rechtsgrondslag

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is art. 6 (1a) DSGVO.

(3) Categorieën ontvangers

Google en zijn partnerbedrijven.

(4) Overdracht naar een derde land

Google Ireland Limited is een aan Google LLC gelieerde onderneming. Google LLC is gevestigd in de VS (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043).

(5) Opslagperiode

Voor onbepaalde tijd

(6) RECHT VAN VERZET

U kunt het gebruik van cookies weigeren door de desbetreffende instellingen van uw browser te selecteren; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook het verzamelen van de door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door de onder de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren: optout.

U kunt het verzamelen ook voorkomen door een opt-out-cookie in te stellen. Als u het verzamelen van uw gegevens bij een bezoek aan deze website in de toekomst wilt verhinderen, klik dan hier om Google Analytics te deactiveren.

 

 • 5 Informatie over cookies

 

(1) Doel van de verwerking

Op deze website worden technisch noodzakelijke cookies gebruikt. Dit zijn kleine tekstbestanden die in of door uw internetbrowser op uw computersysteem worden opgeslagen.

(2) Rechtsgrondslag

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is Art. 6 (1) f) DSGVO.

(3) Gerechtvaardigd belang

Ons gerechtvaardigd belang is de functionaliteit van onze website. De via technisch noodzakelijke cookies verzamelde gebruikersgegevens worden niet gebruikt om gebruikersprofielen aan te maken. Dit beschermt uw belang bij gegevensbescherming.

(4) Bewaartermijn

Technisch noodzakelijke cookies worden meestal verwijderd wanneer de browser wordt afgesloten. Permanent opgeslagen cookies hebben een variërende levensduur van enkele minuten tot meerdere jaren.

(5) RECHT VAN VERZET

Als u niet wilt dat deze cookies worden opgeslagen, kunt u de acceptatie van deze cookies in uw internetbrowser deactiveren. Dit kan echter leiden tot een functionele beperking van onze website. Bovendien kunt u permanent opgeslagen cookies te allen tijde via uw browser verwijderen.

 

 • 6 Nieuwsbrief

 

(1) Doel van de verwerking

Wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres gebruikt voor reclamedoeleinden, d.w.z. in het kader van de nieuwsbrief informeren wij u met name over producten uit ons assortiment. Voor statistische doeleinden kunnen wij evalueren op welke links in de nieuwsbrief wordt geklikt. Daarbij is het voor ons niet mogelijk om te identificeren welke specifieke persoon heeft geklikt. De volgende toestemming heeft u afzonderlijk of eventueel in de loop van het bestelproces uitdrukkelijk gegeven: Abonneren op nieuwsbrief

(2) Rechtsgrondslag

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is Art. 6 (1a) DSGVO.

(3) Categorieën ontvangers

Aanbieder van verzending van de nieuwsbrief, indien van toepassing

(4) Opslagperiode

Uw e-mailadres wordt alleen opgeslagen voor de verzending van de nieuwsbrief voor de duur van de gevraagde registratie.

(5) Recht van herroeping

U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen. Indien u de nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen, kunt u zich als volgt afmelden: Via een afmeldlink in de nieuwsbrief

 

 • 7 Uw rechten als betrokkene

 

Indien persoonsgegevens door u worden verwerkt, bent u een betrokkene in de zin van de GDPR en heeft u de volgende rechten ten opzichte van ons als verwerkingsverantwoordelijke:

 

 

 1. recht op informatie

U kunt in het kader van Art. 15 DSGVO informatie opvragen over uw door ons verwerkte persoonsgegevens.

 

 1. recht op rectificatie

Indien de u betreffende gegevens niet (meer) juist zijn, kunt u een correctie vragen overeenkomstig Art. 16 DSGVO. Indien uw gegevens onvolledig zijn, kunt u verzoeken deze aan te vullen.

 

 1. recht op verwijdering

U kunt verzoeken om verwijdering van uw persoonsgegevens onder de voorwaarden van Art. 17 DSGVO.

 

 1. recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht, onder de voorwaarden van Art. 18 DSGVO, om beperking van de verwerking van gegevens die u betreffen te verzoeken.

 

 1. recht op gegevensoverdraagbaarheid

In overeenstemming met Art. 20 DSGVO heeft u het recht om de u betreffende persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat te ontvangen of om te verzoeken deze over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

 

 1. recht op herroeping van de verklaring van toestemming op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming

In overeenstemming met art. 7 (3) DSGVO hebt u het recht om uw verklaring van toestemming onder het gegevensbeschermingsrecht te allen tijde in te trekken. Dit heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die tot de herroeping op basis van de toestemming is uitgevoerd.

 

 1. recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de GDPR, heeft u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (met name in de lidstaat van uw woonplaats, uw werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk) overeenkomstig artikel 77 van de GDPR.

 

Let ook op uw recht op bezwaar volgens art. 21 DSGVO:

 

 1. a) In het algemeen: gerechtvaardigd bezwaar vereist.

Indien de verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvindt

– ter bescherming van ons hoger gerechtvaardigd belang (rechtsgrondslag volgens art. 6 (1f) DSGVO) of

– in het algemeen belang (rechtsgrondslag volgens Art. 6 (1e) DSGVO),

heeft u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie; dit geldt ook voor profilering op basis van de bepalingen van de DSGVO.

 

In geval van bezwaar zullen wij de u betreffende persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

 

 1. b) Speciaal geval van direct marketing: eenvoudig bezwaar volstaat

Indien de u betreffende persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op direct marketing, hebt u het recht om te allen tijde en zonder opgave van redenen bezwaar te maken tegen deze verwerking; dit geldt ook voor profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing.

 

Indien u bezwaar maakt tegen verwerking voor direct marketing doeleinden, zullen de u betreffende persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden worden verwerkt.

 

 

Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking:

SEGULA GmbH

Bergwiesenäcker 15

72160 Horb

Telefoon: +49 (0) 7483 / 91278-0

info@segula.de

 

 

Dit document is gemaakt en wordt bijgewerkt met de technologie van janolaw GmbH.

Blijf altijd op de hoogte

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en ontvang exclusieve informatie over artikelen, aanbiedingen en evenementen.